Chtěli byste internet? Jak probíhá proces připojování nového zákazníka.

Financial consultation

Hledáte nového poskytovatele internetu nebo byste chtěli přejít od stávajícího, se kterým nejste spokojeni? V našem článku Vás provedeme procesem připojování nového zákazníka od objednávky až po finální připojení a platbu.

Poptávka internetu

Ať už jste nás našli na vyhledávači, viděli náš inzerát v tiskovinách nebo nás již znáte jako dlouholetého poskytovatele internetu na Jihlavsku, tak první krok k objednávce je vždy stejný, musíte nás kontaktovat.

Je několik způsobů, jak se s námi spojit a poptat si internet:

  1. Můžete nám zavolat na telefon 567 579 120.  
  2. Na našem webu m-soft.cz můžete odeslat poptávkový formulář.
  3. Poslat nám email na objednavky@m-soft.cz s poptávkou.
  4. Můžete navštívit naše zákaznické centrum osobně – na adrese Jana Masaryka 14, Jihlava.

U všech výše zmíněných způsobů vždy potřebujeme hlavně vědět na jaké adrese bude internetová přípojka zřízena a kontakt na osobu, se kterou bude objednávka sepsána.

Výběr tarifu internetu

Jakmile od Vás víme, kde má být internetová přípojka zřízena, tak jsou Vám nabídnuty možnosti tarifů přímo pro Vaši adresu.

Díky tomu, že na Jihlavsku pokrýváme více než 130 obcí a měst, jsme téměř ve všech případech schopni požadavky na připojení k internetu uspokojit.

V nabídce si pak můžete vybrat z nejrozšířenějšího bezdrátového připojení s rychlostí 35 Mbit/s nebo 60 Mbit/s a ve vybraných lokalitách v Jihlavě i rychlost 100 Mbit/s.

Kromě bezdrátového připojení Vám např.v Jihlavě, Telči, Polné, Dobroníně a dalších vybraných obcích, nabídneme připojení optikou s rychlostí 100, 300 nebo 500 Mbit/s.  

Výběr způsobu úhrady

Dále je nutné si vybrat, jakým způsobem budete námi poskytované služby hradit. Můžete zvolit formu měsíčních úhrad nebo roční předplatné.

Za zavedení služby účtujeme aktivační poplatek ve výši 600 Kč (jednorázová platba). Pokud si zvolíte roční předplatné, budete mít aktivační poplatek pouze za 1 Kč.

Aktivační poplatek pouze ve výši 1 Kč u nás můžete mít i v případě měsíčních plateb, a to tehdy, když k nám přecházíte od jiného poskytovatele a doložíte výpověď s ním.

Vyřízení objednávky

Po výběru internetového tarifu s Vámi vytvoříme oficiální objednávku do našeho systému, kde jsou uvedeny všechny povinné náležitosti jako jsou kontaktní a fakturační údaje, místo zřízení internetové přípojky, Vámi vybraný internetový tarif a způsob platby.  

Objednávka je poté předána technikovi, který Vás do 3-5 pracovních dní kontaktuje a domluvíte se na přesném termínu připojení. S technikem se zároveň můžete domluvit na dodání WiFi routeru.

Připojení zákazníka

V domluvený termín dorazí technik přímo k Vám a na základě vybraného způsobu připojení (optikou / bezdrátově) u Vás internet zprovozní. Před předáním technik ověří rychlost a kvalitu připojení přímo před Vámi, abyste potvrdili, že je vše v pořádku. Ověření rychlosti vždy probíhá po kabelu, připojeným do zařízení, které klientovi předáváme, jedině tímto způsobem eliminujeme rušivé vlivy, které mohou vzniknout u Vás v domácí síti.

Následně podepíšete s technikem připravenou Smlouvu o poskytování služeb a v případě měsíčních úhrad dostanete podklady pro zadání trvalého příkazu na pravidelné platby.

Smlouva

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 12 měsíců nebo 24 měsíců.

Platba při připojení

Technikovi hradíte při podpisu smlouvy hotově aktivační poplatek (poplatek za zřízení internetu) nebo roční předplatné, dále hotově hradíte služby nad rámec aktivace přípojky, což je spotřebovaný materiál – kabeláž, konzoly, nadstandartní práce spojené s přípravou trasy (stožár, lištování, zásuvky, průrazy zdí, aktivní síťové prvky, …) + práci technika. Pokud jste se s technikem domluvili na dodání WiFi routeru, pak hradíte hotově na místě i tuto položku.

Na vše dostanete samozřejmě doklady o zaplacení, a to v elektronické podobě.

Fakturace a platba za objednané služby

Technik vrátí podepsanou smlouvu zpět k nám a následně probíhá fakturace objednaných služeb. Faktury Vám ve sjednaném intervalu budeme zasílat na Váš kontaktní email uvedený ve smlouvě.

Úhrada faktury

  1. Bezhotovostním převodem z účtu (jednorázová platba, trvalý příkaz)
  2. Platba hotově nebo kartou na pobočce zákaznického centra v Jihlavě

Tak vidíte, že proces připojování není vůbec složitý a nemusíte mít žádné obavy. Společně vždy nalezneme nejlepší řešení přímo pro Vás, třeba společně vybereme příště i Internetovou televizi se zpětným přehráváním a více než 190 televizními programy