M-SOFT podporuje zdravotní klauny: Rozdáváme úsměvy a radost!

zdravotni-klaun
Jsme hrdí na to, že jsme mohli přispět k rozšiřování úsměvů a radosti mezi malými i seniorskými pacienty prostřednictvím našeho sponzoringu. Společnost M-SOFT spol. s r.o. věnovala zdravotním klaunům částku 10 000 Kč, kterou jsme zaslali s radostí a otevřeným srdcem.
 
Zdravotní klauni hrají klíčovou roli v psychosociální podpoře pacientů, kteří se potýkají s nemocí a nemocničním prostředím. Skrze svou kreativitu, smysl pro humor a empatii přinášejí úlevu, rozptýlení a naději našim pacientům. Jejich práce je neocenitelná, a proto jsme se rozhodli přispět a podpořit je ve výkonu jejich důležitého poslání.
 
Tímto darem jsme nejen pomohli rozveselit a zlepšit den mnoha pacientům, ale také jsme přispěli ke zvýšení psychické pohody a životní radosti. Jsme rádi, že můžeme podpořit takovou skvělou organizaci, která má za cíl přinášet úsměvy do tváří těch, kteří to potřebují nejvíce.
 
 
M - SOFT s.r.o._certifikat_2023

Od organizace jsme obdrželi certifikát jako poděkování za naši finanční podporu. Tento certifikát nám připomíná, jak důležité je zapojit se do sociálních a charitativních aktivit a jaký pozitivní dopad můžeme mít na životy druhých.
 
Zdravotními klauni spolupracují s nemocnicemi v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči, kde naši zdravotní klauni pomáhají. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto úžasného projektu a naší podporou přinášet úsměv na tváře pacientů.
 
V M-SOFT věříme, že společenská odpovědnost je důležitou součástí naší identity a jsme odhodláni pokračovat v podpoře takových skvělých organizací, které přinášejí radost a naději. Děkujeme zdravotním klaunům za jejich inspirativní práci a všem, kteří nám pomáhají na této cestě radosti a porozumění.
 
Společně tvoříme lepší svět plný úsměvů!